کتاب در زمینه شبکه

31 10 2008


اینترنت

وبلاگ و وبلاگ نویسی

مبانی شبکه

مباحثی پیرامون tcp/ip

امنیت و هک در شبکه

آموزش استفاده از گوگل برای هکرها

رنکینگ

HTTP Protcol

در ضمن دوستان در زمینه کامپیوتر هر کتابی لازم داشتند میتونن توقسمت نظرات بگن من براشون تو وبلاگ بذارم.

Advertisements
قرار دادن همزمان چندین صفحه خانگی در فایرفاکس

31 10 2008

آیا تاکنون به این موضوع فکر کرده اید که امکان قرار دادن چندین صفحه خانگی یا Home Page وجود دارد یا خیر؟ اگر برای مرور صفحات وب از فایرفاکس استفاده میکنید پاسخ این سوال مثبت است! فایرفاکس قابلیت بسیار جالبی را در درون خود نهفته است که با استفاده از آن میتوانید به تعداد دلخواه صفحه خانگی تعیین کنید. به طوریکه پس از باز نمودن فایرفاکس ، به تعداد صفحات خانگی تعیین شده یک تب باز میشود و صفحه وب مورد نظر را نمایش میدهد. جالب اینکه برای اینکار شما نیاز به نصب هیچ افزونه خاصی ندارید. هم اکنون به معرفی این ترفند منحصر به فرد فایرفاکس میپردازیم.
بدین منظور:
کافی است ابتدا Firefox را اجرا نمایید.
سپس از منوی Tools وارد Options شوید.
حال در تب Main و قسمت Homepage میتوانید آدرس اولین صفحه خانگی مورد نظر خود را وارد نمایید.
اکنون برای وارد نمودن آدرس های بعدی کافی است از روی کیبورد دکمه | را بزنید و سپس آدرس بعدی را وارد نمایید.
دقت کنید منظور از | ، کلید بالای دکمه Enter است که با گرفتن Shift و فشردن آن میتوان آن را وارد نمود.
آدرس های بعدی را نیز مجدد با جداسازی توسط | میتوانید وارد کنید.
به عنوان مثال اگر قصد داشته باشید وب سایت ترفندستان ، یاهو و گوگل را به عنوان صفحات خانگی خود تعیین کنید نحوه وارد نمودن آنها در قسمت Homepage اینگونه است:
http://www.tarfandestan.com|http://www.yahoo.com|http://www.google.com
در پایان پنجره را OK کرده و با باز نمودن یک فایرفاکس جدید نتیجه را مشاهده نمایید.

این ترفند بر روی کلیه نسخه های فایرفاکس قابل اجراست.

منبع: http://www.tarfandestan.com

دستيابی داده در ASP.NET 2.0 ( بخش دوم )

31 10 2008

در بخش اول به مدل دستيابی داده در فريمورك دات نت اشاره  و با عناصر اساسی در اين معماری آشنا شديم . در بخش دوم با تمركز بر روی لايه دوم (  ADO.NET API ) به بررسی امكانات موجود به منظور كار با  ADO.NET ، كنترل های ASP.NET و providers خواهيم پرداخت .

Data Access APIs
لايه دوم در معماری دستيابی داده  ، مكانيزم های لازم برای كار با ADO.NET ، كنترل های ASP.NET و providers را ارائه می نمايد. از امكانات ارائه شده در اين لايه می توان به منظور انجام مجموعه ای از عمليات و فرآيندهای متداول استفاده نمود . با استفاده از كنترل های متنوع منبع داده و نسبت دهی داده در ASP.NET 2.0 ،  حجم كد مورد نياز به منظور حمايت از عمليات در ارتباط با داده  كاهش و در مواردی نيز حذف می گردد .

Connection و Commands
ADO.NET از چندين Data Provider متفاوت برای  اتصال به بانك های اطلاعاتی ، اجرای دستورات و بازيابی نتايج استفاده  می نمايد . در ADO.NET از شی Connection برای اتصال به يك منبع داده خاص استفاده می گردد . مثلا» در صورت استفاده از  بانك اطلاعاتی SQL Server 2000 ، می توان از شی SQLConnection به منظور اتصال به بانك اطلاعاتی استفاده نمود . كد زير روش انجام اين كار را نشان می دهد :

[Visual Basic]
Dim nwindConn As SqlConnection = _
New SqlConnection(«Data Source=localhost;Integrated Security=SSPI;» _
«Initial Catalog=northwind»)
nwindConn.Open()

[C#]
SqlConnection nwindConn =
new SqlConnection(«Data Source=localhost; Integrated Security=SSPI;»
«Initial Catalog=northwind»);
nwindConn.Open();

پس از اتصال به يك منبع داده ،‌ می توان  از شی Command به منظور اجرای دستورات و برگرداندن نتايج مورد نظر استفاده نمود  .شی Command از طريق Command constructor كه يك query و يا عبارت SQL را دريافت می نمايد ، ايجاد می گردد . پس از ايجاد شی Command با استفاده از خصلت CommandText می توان عبارات SQL را ويرايش كرد .

[Visual Basic]
Dim catCMD As SqlCommand = _
New SqlCommand(«SELECT CategoryID, CategoryName FROM Categories»,nwindConn)

[C#]
SqlCommand catCMD =
new SqlCommand(«SELECT CategoryID, CategoryName FROM Categories», nwindConn);


شی Command چندين متد Execute را به منظور  اجرای Stored Procedure ، query و يا عبارات  غير query نظير Update و Insert ، ارائه نموده است :

  • متد ExecuteReader : داده را به عنوان يك شی DataReader برمی گرداند . از متد فوق می توان در ارتباط با هر نوع query كه داده ئی را برمی گرداند ،‌استفاده نمود .

  • متد ExecuteScalar :  متد فوق يك مقدار نظير تعداد ركوردهائی كه با شرايط ذكر شده در يك query خاص مطابقت می نمايند و يا نتايج حاصل از فراخوانی يك تابع بانك اطلاعاتی  را برمی گرداند .

  • متد ExecuteNonQuery : متد فوق ،‌ دستوراتی را كه سطرهائی را برنمی گردانند ( نظير Sored procedure ، update و insert ) ،‌ اجراء می نمايد .

در زمان مقداردهی اوليه شی Command می بايست با توجه به شرايط موجود ،‌ متد مورد نظر را انتخاب نمود .

متد ExecuteReader ، نتايج را از طريق يك DataReader برمی گرداند . DataReader يك ساختار داده ئی متصل گراء ، فقط به سمت جلو و فقط خواندنی از داده های حاصل از اجرای يك query را برمی گرداند . پس از اجرای query ، اولين ركورد به DataReader  برگردانده می شود . در اين حالت ارتباط با بانك اطلاعاتی همچنان وجود داشته و امكان برگرداندن ركورد بعدی وجود خواهد داشت . در ساختمان داده فوق، صرفا» امكان خواندن ركوردها وجود داشته و نمی توان ركوردهای موجود را ويرايش نمود .

DataAdapters و DataSets
با اين كه DataReader برای برنامه های متصل گرا كافی به نظر می آيد ، ولی اين ساختمان داده قادر به حمايت از مدل غيرمتصل برای دستيابی به بانك های اطلاعاتی نمی باشد . بدين منظور  از كلاس های  DataAdapter و DataSet  ،‌استفاده می گردد .
DataSet مهمترين ابزار ذخيره سازی داده در معماری غيرمتصل ADO.NET است . DataSet مستقيما»  و از طريق يك شی Connection با بانك اطلاعاتی ارتباط برقرار نمی نمايد . برای استقرار داده در يك  DataSet می بايست يك DataAdapter ايجاد گردد . مسئوليت DataAdapter ارتباط با بانك اطلاعاتی ، اجرای query و استقرار داده در DataSet می باشد . پس از فراخوانی متد Fill و يا  Update توسط DataAdapter ، تمامی عمليات انتقال داده در DataSet به صورت اتوماتيك انجام خواهد شد  . هر provider ارائه شده در فريمورك دات نت دارای يك شی DataAdapter است .
DataSet ،  مجموعه ای كامل از داده شامل جداول ، محدوديت ها و ارتباط بين جداول را در خود نگهداری می نمايد و می تواند شامل داده های محلی ( داده هائی كه از طريق كد ايجاد شده اند ) و يا داده هائی از چندين منبع داده باشد .
ارتباط با منابع داده موجود توسط DataAdapter كنترل می گردد . DataAdapter همچنين تغييرات ايجاد شده در DataSet  را به منبع داده منتقل می نمايد .
كد زير سناريوی استفاده از يك DataSet را نشان می دهد :

[Visual Basic]

Dim nwindConn As SqlConnection = _
New SqlConnection(«Data Source=localhost;» & _
«Integrated_Security=SSPI;Initial Catalog=northwind»)

Dim selectCMD As SqlCommand = _
New SqlCommand(«SELECT CustomerID, CompanyName FROM » & _
«Customers», nwindConn)
selectCMD.CommandTimeout = 30

Dim custDA As SqlDataAdapter = New SqlDataAdapter
custDA.SelectCommand = selectCMD
Dim custDS As DataSet = New DataSet
custDA.Fill(custDS, «Customers»)
nwindConn.Close()

[C#]
SqlConnection nwindConn =
new SqlConnection(«Data Source=localhost;» +
«IntegratedSecurity=SSPI;Initial Catalog=northwind»);
SqlCommand selectCMD =
new SqlCommand(«SELECT CustomerID, CompanyName FROM Customers»,
nwindConn);
selectCMD.CommandTimeout = 30;

SqlDataAdapter custDA = new SqlDataAdapter();
custDA.SelectCommand = selectCMD;
nwindConn.Open();
DataSet custDS = new DataSet();
custDA.Fill(custDS, «Customers»);
nwindConn.Close();

در كد فوق :

  • به منظور اتصال به بانك اطلاعاتی SQL Server يك SQLConnection ايجاد  شده است .

  • برای اجرای query مورد نظر در ارتباط با جدول Customers يك SQLCommand ايجاد شده است .

  • برای ايجاد SQLCommand يك DataAdapter ايجاد شده است ( ارتباط با بانك اطلاعاتی  ) .

  • از طريق DataAdapter يك DataSet ايجاد شده است .DataSet بخش غير متصل عمليات داده بوده و می تواند به مجموعه وسيعی از كنترل های وب ASP.NET 2.0 نسبت داده شود .

در زمان استفاده از يك DataSet می توان آن را به هر نوع كنترل داده نسبت داد . بدين منظور از خصلت DataSource و متد DataBind استفاده می گردد . در صورتی كه داده های موجود در بانك اطلاعاتی تغيير نمايند ،‌ تغييرات به صورت اتوماتيك در DataSet اعمال نمی شود و می بايست مجددا» از متد DataBind استفاده گردد . ( زمان و محل استفاده از متد DataBind از چالش های پياده كنندگان برنامه های وب در ASP.NET 1.x است ) .
در ASP.NET 2.0 تمامی فرآيندهای مربوط به ايجاد يك DataSet ، نسبت دهی داده ، نگهداری و يكسان سازی داده با ارائه مفهوم جديد منابع داده بهبود و  تسهيلات ويژه ای در اختيار پياده كنندگان برنامه های وب قرار می گيرد.

ASP.NET 2.0
در  ASP.NET 2.0 اغلب عمليات و يا فرآيندهای مورد نياز به منظور ايجاد يك SQLCommand ، توليد يك DataAdapter و استقرار داده در يك DataSet توسط بكارگيری DataSource از ديد پياده كنندگان برنامه های وب مخفی نگه داشته می گردد . در چنين مواردی می توان با استفاده از برنامه كمكی ( ويزارد ) نسبت دهی داده ، عمليات اشاره شده را به صورت اتوماتيك نيز انجام داد . برنامه كمكی Configure DataSource ،‌ كدمورد نياز به منظور اتصال به منابع ذخيره سازی داده ( نظير بانك های اطلاعاتی ، فايل های معمولی ، فايل هار XML ) را توليد و  query مورد نظر را ايجاد  می نمايد .
با داشتن يك منبع ذخيره سازی داده ،‌ می توان  در ادامه منبع داده را به يك كنترل نسبت داد . ارتباط برقرار شده بين منبع داده و كنترل مورد نظر ، Data Binding ناميده می شود . مقادير استخراج شده از منبع داده را می توان به خصلت های مربوط به هر كنترل نسبت و يا از آنان در جداول ، ليست ها و يا grid بدون نياز به نوشتن كد خاصی استفاده نمود .

منبع: http://www.srco.ir

کولر لپ تاپ با برق USB

31 10 2008

laptop-cooler_narenji_ir.jpg

گرم شدن زیاد لپ تاپ ها یکی از مشکلات بزرگ مصرف کنندگان این دستگاه ها است. گرما ثبات سیستم را کاهش می دهد و باعث آسیب قطعات الکترونیکی و کاهش طول عمر لپ تاپ می گردد. همچنین در صورتی که برای استفاده از لپ تاپ مجبور باشید آن را بر روی پاهایتان قرار دهید، بعد از گرم شدن لپ تاپ تحمل این وضعیت تقریبا غیر ممکن می گردد.

یکی از راه حل های مناسب این مشکل می تواند استفاده از خنک کننده Antec باشد. پایین نگه داشتن دمای لپ تاپ می تواند باعث طول عمر بیشتر آن شود و همچنین می تواند مشکل فقل کردن سیستم را کاهش دهد و یا اینکه آن را کاملا حل نماید.

این ابزار کوچک 726 گرمی که توان مورد نیازش را از USB تامین می کند، تنها نیازمند 2 وات برق برای فعالیت دو فن نیرومند خود است و تا حد زیادی مشکلات بی ثباتی سیستم را کاهش خواهد داد. نکته جالب تولید صدای بسیار کم این گجت است. این خنک کننده تنها 26 دسیبل صدا تولید می کند، چیزی کمتر از صدای نجوا! خب البته اگر به فکر سلامت لپ تاپ و راحتی پاهای خود باشید، فکر می کنم که 22 دلار پول زیادی برای این ابزار نباشد.

خبرهایی داغ از مایکرسافت: رونمایی ویندوز هفت

31 10 2008

Peek - Before-w500.jpg

سرانجام دیروز مایکروسافت برای اولین بار نمایشی از ویندوز جدید خود را به بینندگان ارایه کرد. با جناب ویندوز 7 آشنا شوید.

تا پیش از این مایکروسافت به شدت در مورد ویندوز 7 مخفی کاری می کرد. هرچند که تصاویری از برخی نرم افزارهای تغییر یافته سیستم عامل جدید منتشر شده بود. اما با نمایش دیروز مشخص شد سیستم عامل جدید جزو عمده ترین تغییرات ویندوز از زمان روی کار آمدن ویندوز 95 بوده است.

اولین نکته که شاید همه نگران آن هستید در مورد معماری زیربنایی ویندوز 7 است. هنگامی که مایکروسافت ویندوز 7 را ارایه کرد، تغییرات زیربنایی زیادی نسبت به ویندوز XP به وجود آمده بود. بسیاری از تولید کننده های نرم افزار ها مجبور شدند که نرم افزار های خود را برای کار کردن روی ویستا تغییر دهند. از طرف دیگر شرکت های سازنده سخت افزار به مشکلات زیادی برخورد کردند. تعداد زیادی از سخت افزارها به درایور های جدیدی برای ویستا نیاز داشتند. همه ی اینها مشکلات زیادی را برای کاربران به وجود آورد.

در تغییر ویندوز 7 قرار نیست این اتفاق ها رخ بدهد. اعلام شده است که تمام نرم افزار ها و سخت افزارهایی که بر روی ویندوز ویستا کار می کنند بر روی ویندوز 7 نیز کار خواهند کرد. بنابراین تجربه تغییر XP به ویستا این بار روی تغییر ویستا به ویندوز 7 تکرار نخواهد شد!

بنابراین به جای تغییرات گسترده زیربنایی غیرقابل مشاهده، بیشتر کار مهندسان مایکروسافت بر روی محیط کاربری سیستم عامل جدید بوده است. روش کار با کامپیوتر ها در حال تغییر است. برای مثال هم اکنون در خانه ها به جای استفاده از یک کامپیوتر، تعداد آنها در حال افزایش یافتن است. بنابراین شبکه های خانگی و دستگاه های به اشتراک گذاشته شده رشد پیدا کرده اند. استفاده از لپ تاپ ها روز به روز بیشتر می شود و هر لپ تاپ در چند شبکه کاری و خانگی مختلف به کار گرفته میشود.

و همه اینها یک معنی بسیار مهم دارد. آنقدر مهم که سایت گیزمودو عنوان مطلب خود را در مورد ویندوز 7 اینگونه انتخاب کرده است : چرا ویندوز 7 سیستم عامل ویستا را له خواهد کرد

و البته دلایل آن کاملا واضح است: به چهار دلیل بعد از آمدن ویندوز 7، دلیل زیادی برای زنده ماندن ویستا وجود نخواهد داشت.

1- اگر نرم افزای روی ویستا اجرا شود بدون مشکل روی ویندوز 7 هم اجرا می شود.

2-اگر کامپیوتری قادر است سیستم عامل ویستا را اجرا کند می تواند ویندوز 7 را هم اجرا کند، تازه سریع تر از ویستا! این یعنی عدم نیاز به سخت افزار قوی تر جهت اجرای ویندوز 7

3-مصرف باطری در ویندوز 7 بهینه است. بنابراین طول عمر باطری لپ تاپ ها با ویندوز 7 بیشتر از ویستا خواهد بود.

4- ویندوز 7 از همان روز اول ارایه، در مقایسه با ویستای سرویس پک 1 قابل اطمینان تر خواهد بود.

با این دلایل فکر میکنید دیگر دلیلی برای استفاده از ویستا وجود خواهد داشت؟

روی ادامه مطلب کلیک کنید تا با مهم ترین تغییراتی که در رونمایی دیروز معرفی شدند آشنا شوید.

مایکروسافت عادات استفاده کاربران خود از سیستم عامل را تحلیل کرده و ویندوز 7 را بر اساس آن بهینه نموده است. برای مثال مایکروسافت دریافته که 70 درصد کاربران ویندوز همیشه بین 5 تا 15 پنجره را باز نگه می دارند. اما در بیشتر زمان کار از یک و یا دو تا از این پنجره ها به صورت فعال استفاده می کنند. تمام این گونه اطلاعات به مایکروسافت کمک کرده تا ویندوز 7 را به گونه ای طراحی کند تا محیط کاربری بهتری نسبت به گذشته داشته باشد.

یک تغییر عمده این سیستم عامل نوار ابزار (taskbar) آن است. نوار ابزار ویندوز 7 با تلقی رایج ما از نوار ابزار (که از ویندوز 95 تا به حال دیده ایم) تفاوتی به اندازه یک دنیا دارد.

Windows Taskbar Previews-w500.jpg

متون توضیحی روی دکمه ها به تاریخ پیوسته اند و جای خود را به ایکون های بزرگ داده اند. نحوه چینش ایکون ها بالاخره تغییر کرده است؛ دیگر اجرای یک برنامه باعث به هم ریختن ترتیب و نحوه قرار گیری ایکون هایتان در نوار ابزار نمی شود. هم اکنون برای باز کردن پنجره ها از درون نوار ابزار می توانید به صورت 2 مرحله ای عمل کنید، ابتدا موس را بر روی ایکون آن پنجره قرار دهید تا پیش نمایش کوچکی از آن را مشاهده کنید و سپس با کلیک بر روی این پیش نمایش وارد صفحه مورد نظر شوید. کلیک راست بر روی ایکون ها یک رابط کاربری جدید را در اختیار شما قرار می دهد که مایکروسافت آن را «Jump Lists» می نامد.

Windows Media Player JumpList-w500.jpg

Jump Lists-w500.jpg

لیست پرش، دسترسی سریع کاربر به امکانات برنامه را ممکن می سازد. برنامه هایی که دارای منوی Recently Used هستند (لیستی از نام فایلهایی که اخیرا توسط برنامه باز شده اند)، این امکان به شکل خودکار به لیست پرش آنها اضافه می گردد. همچنین رابط کاربری خاصی در نظر گرفته شده که این امکان را فراهم می آورد که برخی امکانات را به لیست پرش برنامه ها اضافه کنیم. مثلا امکان کنترل شیوه پخش در مدیا پلیر را به لیست پرش آن اضافه می کند.

مدیریت پنجره ها هم دست خوش تغییراتی شده است. دانستن این مطلب که اکثر مردم عادت دارند که تنها از یک یا دو پنجره به طور همزمان استفاده کنند باعث شده که ویندوز 7 پنجره ها را سریعتر و ساده تر ساماندهی کند. اگر یک پنجره را به بالای صفحه نمایش بکشید (Dragging)، آن پنجره خود به خود در حالت Maximize قرار می گیرد؛ اگر پنجره ای را به سمت چپ و یا راست بکشید، به صورت خودکار تغییر اندازه می دهد و تنها 50 درصد صفحه نمایش را اشغال می کند. با این فناوری، دو پنچره را به راحتی می توان در محل مورد نظر جا داد؛ به شکلی که سریعا در کنار هم قرار گرفته و لبه های آنها بر هم مماس شود. سپس به راحتی نقل و انتقالات بین دو پنچره را انجام داد.

یکی دیگر از مهمترین بهبودهای ویندوز 7 ، امکان Peeking (نگاه انداختن) پنچره ها است. انتقال به یک پنچره به شکل سریع و سردستی برای خواندن برخی مطالب داخل آن بدون ورود کامل به آن پنچره می تواند بسیار کاربردی و باعث صرفه جویی در وقت باشد. برای ساده تر کردن این کار، با حرکت دادن موس بر روی نوار ابزار پیش نمایش تمامی پنجره ها را می توان دید و پنچره ای را که موس را بر روی پیش نمایش آن می برید می توان به شکل یک صفحه شیشه ای دید. سپس با کنار بردن موس تمامی این صفحات پیش نمایش محو می گردند. همانگونه که شما از امکان «نگاه انداختن» در پنجره های مختلف استفاده می کنید، می توانید از آن برای دیدن دسکتاپ هم استفاده کنید.

Peek - Before-w500.jpg

Peek - After-w500.jpg

«نگاه انداختن» به دسکتاپ خیلی مهم است. به خاطر اینکه در ویندوز 7 دسکتاپ جایی است که گجت ها در آن زندگی می کنند. این روزها همه از لپ تاپ استفاده می کنند و در یک لپ تاپ با آن نمایشگر کوچک دیگر جایی برای ساید بار که در ویندوز ویستا تعبیه شده بود باقی نمی ماند. بنابراین این گونه شد که در ویندوز هفت کل دسکتاپ به گجت ها اختصاص یافت. حالا وقتی هم که تعداد زیادی پنجره روی دسکتاپ باز است. با یک نگاه کوچک میتوانید از وضعیت آب و هوا روی دسکتاپ مطلع شوید. (عکس بالا)

Desktop Gadgets-w500.jpg

بخش Taskbar ( در پایین سمت راست جایی که ساعت قرار دارد ) هم بهبود یافته است. مشکل این بخش همیشه این بوده است که با ایکون های بی مصرف پر میشده است. در ویندوز 7 این بخش کاملا توسط کاربر کنترل میشود. شما تعیین میکنید که چه آیکونی نشان داده بشود و چه آیکونی پنهان بماند. برنامه هایی که جدید نصب میشود و به Taskbar اضافه میشوند به صورت پیش فرض در این بخش پنهان می مانند.

Network Connect-w500.jpg

بخش مهم دیگری از رابط کاربری ویندوز جدید، جستجوگر (Explorer) آن است. ویندوز 7 مفهوم جدیدی به نام کتابخانه ها (Libraries) را مورد استفاده قرار داده است. این امکان باعث می گردد که ما به نوع بخصوصی از فایلهای مان بدون توجه به محل قرار گیری آنها در هارد درایو، و تنها بر اساس نوع و پسوند آنها دسترسی داشته باشیم.

Libraries-w500.jpg

Windows Explorer-w500.jpg

رابط کاربری جدید نشان دهنده حرکت شجاعانه شرکت مايکروسافت است. اين رابط کاربري جدید برخی مفاهیم را که کاربران ویندوز بيش از 13 سال است با آن سرو کار دارند کنار می گذارد و کاربران را با امکانات جدید و مهيجی آشنا می کند. هر چند ممکن است زیربنا و باطن ویندوز 7 نسبت به پدران و اجداد خود تغيير چندانی نکرده باشد، اما این ظاهر تغییر يافته می تواند نشانگر تولد نسل جديد و تکامل يافته ای از سیستم عامل ها باشد. نظر شما در این مورد چیست؟

منبع: http://www.narenji.ir

ترفندهای جستجو در گوگل (قسمت سوم)

30 10 2008

ضی از موتورهای جستجو تكنیكی به نام Stemming را پشتیبانی می‌كنند كه تكنیكی است كه معمولا با اضافه كردن * یا گاهی ؟ به عبارت موردنظر از موتور جستجو درخواست می‌كند كه به جای این علامت، مشتقات آن‌را جستجو كند.

به عنوان مثال جستجوی moon* نتایجی مثل moons, moonlight, moonshot را در برخواهد داشت.
گوگل از این ویژگی به طور صریح استفاده نمی‌كند. ولی زمانی كه شما جای یك كلمه را در عبارتی نمی‌دانید، می‌توانید از * استفاده كنید كه از این ستاره به معنای جانشین یك كلمه كامل در گوگل، برداشت می‌شود. بنابراین طبق گفته های بالا جستجو برای «three * mice» موارد زیر را در نتایج خواهد داشت:
finds three blind mice, three blue mice, three green mice,

چقدر این ویژگی گوگل بدرد می‌خورد؛ مطمئنا به اندازه ویژگی stemming مفید نیست ولی بازهم موجب گیج شدن مبتدیان نمی‌شود. یك * یك جانشین برای یك كلمه است، دو * به معنای دو كلمه و …

این ویژگی در موارد زیر قابل استفاده است:

1- فائق آمدن بر محدودیت 10 كلمه گوگل ( در گوگل عبارت‌هایی كه بین دو كوتیشن قرار می‌گیرد، نباید بیش از 10 كلمه باشد) شما این مثال‌ها را (مثلا عبارت Fourscore and seven years ago, our fathers brought forth on this continent) كه زیاد برای پیدا كردن یك شعر یا نقل قول تكرار می‌شوند را، اگر امتحان كنید، گوگل تنها تا كلمه on عمل جستجو را انجام خواهد داد و همه آنچه بعد از آن می‌آید، توسط گوگل نادیده گرفته می‌شود.

2-بررسی تكرار یك عبارت معین یا مشتق عبارت مثل: (درباره دستور این‌تایتل بعدا توضیح داده خواهد شد)
intitle:»methinks the * doth protest too much»

و یا
intitle: «the * of Seville»

3- پر كردن جاهای خالی حافظه یك آدم‌حواس‌پرت! شاید شما فقط یك قسمت كوتاه یك ترانه را به یاد بیاورید كه جستجو تنها از آنچه شما به یا می‌آورید، به جای بازسازی تصادفی استفاده می‌كند.
بیایید یك مثالی را مرور كنیم، سرود «Good Times» كه توسط چیك سروده شده است، كه خط زیر را بیان میكند:
«You silly fool, you can’t change your fate.»

شاید شما یك ترانه را گوش كرده‌اید، اما شما یادتان نمی اید كه كلمه fool درست است یا چیز دیگری بوده، اگر شما اشتباه كرده باشید ( اگر درستش به عنوان مثال «You silly child, you can’t change your fate» باشد) شما هیچ جوابی نخواهید یافت.

راه حل استفاده از ویژگی گوگل است كه به جای آن كلمه سرچ كنیم:
«You silly *, you can’t change your fate»

شما این تكنیك را می‌توانید برای نقل‌قول‌ها و شعرهای غنایی و … به كار ببرید، شما باید حواستان را جمع كنید که به اندازه كافی از متن نقل‌قول را سرچ كنید تا به یك نتیجه واحد برسید. مثلا عبارت زیر كه قسمتی از مثال بالاست نتایج زیادی در بر خواهد داشت:
«you * fool»

میزان استفاده از کامپیوتر توسط فرزندتان را مدیریت کنید!

30 10 2008

والدین همواره در جستجوی راههایی برای تأمین امنیت فرزندان خود هستند. با پیشرفت تکنولوژی نیز نگرانی های پدر و مادر از این بابت بیشتر شده است. یکی از مسائلی که معمولأ در خانواده ها پیش میاید مسئله میزان استفاده از کامپیوتر است. به طوریکه والدین گاهی از استفاده بی رویه از کامپیوتر توسط فرزند خود به ستوه میایند و به روش های منسوخ ترتیبی نظیر جمع آوری کامپیوتر از خانه روی می آورند. برای حل منطقی این مشکل چه باید کرد؟ ویندوز ویستا تا حدودی این مشکل را حل کرده است! شما به عنوان یک پدر یا مادر میتوانید توسط ویندوز ویستا فرزند خود را در استفاده از کامپیوتر محدود سازید. این محدود سازی به معنای استفاده متعادل از کامپیوتر توسط فرزند شماست. به طوریکه در طی یک زمان مشخص در روز یا هفته فرزند شما میتواند از کامپیوتر استفاده نماید. اینگونه نه از نگرانی از بابت درس و مشق او خواهید داشت و نه فرزند خود را از یک منبع که حق طبیعی اوست محروم داشته اید. فراموش نکنید در عصر حاضر فرزند شما بایستی کار با کامپیوتر و اینترنت را فرا بگیرد و نباید به این موضوع به چشم یک مشکل بنگرید. تنها نگرانی ، میزان استفاده متعادل از کامپیوتر است که با استفاده از این ترفند این نگرانی نیز بر طرف میشود.

بدین منظور:
شما ابتدا بایستی با یک حساب کاربری که مخصوص شماست و دسترسی Administration دارد وارد ویندوز ویستا شوید.
یک User نیز بایستی مخصوص فرزند خود داشته باشید که دسترسی Standard دارد.
اگر این کار تا به حال انجام ندادید به Control Panel بروید. از بخش User Accounts and Family Safety و قسمت Add or remove user accounts میتوانید حساب کاربری مخصوص فرزند خود ایجاد کنید. (ترفندستان) فراموش نکنید سطح دسترسی او بایستی Standard باشد.
پس از اینکار ، در Control Panel و از همان قسمت User Accounts and Family Safety این بار Set up parental controls for any user را انتخاب کنید.
در صفحه باز شده ، حساب کاربری فرزند خود را انتخاب کنید.
در صفحه بعدی دقت کنید دو گزینه Parental Controls و Activity Reporting بر روی On تنظیم شده باشد.
سپس بر روی Time Limits در قسمت Windows Settings کلیک کنید.
حال شما میتوانید به سادگی زمان استفاده از کامپیوتر توسط فرزند خود را مشخص کنید.
در جدول نمایش داده شده با انتخاب خانه های مورد نظر در روزهای هفته و ساعت های مختلف میتوانید میزان استفاده را مشخص کنید. دقت کنید خانه های آبی زمان های عدم استفاده و خانه های استفاده زمان های مجاز به استفاده از کامپیوتر را مشخص میکند.
پیشنهاد ما بدین منظور این است که در هر روز اجازه استفاده از کامپیوتر را به فرزند خود بدهید. حال زمان آن بستگی به سخت گیری خودتان دارد.
در پایان کلیه پنجره ها را OK کرده تا تنظیمات ذخیره گردد.

اکنون فرزند شما پس از روشن کردن کامپیوتر در زمان هایی که شما تعیین کرده اید مجاز به استفاده از حساب کاربری خود است. طبعأ بایستی بر روی حساب کاربری خودتان هم پسورد جداگانه بگذارید تا فرزند شما امکان ورود تنها حساب کاربری خود را داشته باشد.
از این پس هنگامی که فرزندتان در زمان های مجاز به حساب کاربری خود وارد شود ، در گوشه سمت راست صفحه ساعتی را مشاهده خواهد کرد که فعال بودن قابلیت Parental Controls یا کنترل والدین را مشخص میکند. هر چقدر به زمان انتهای میزان استفاده نزدیک میشویم نیز هشدار دهنده ای این موضوع را به فرزند شما گوشزد میکند. (ترفندستان) پس از پایان زمان مجاز نیز سیستم اتوماتیک خاموش شده و از حساب کاربری فرزندتان خارج میگردد.

در پایان خواهشمند است نکات تربیتی ذکر شده در لابه لای متن را که حاصل سالها تجربه ما در این زمینه است را جدی بگیرید.

منبع : ترفندستان